Aanmelden Amsterdam Extra

Onze ambulante begeleiders werken buurtgericht in gebiedsteams en bieden individuele ambulante begeleiding aan (O)GGZ clienten in een eigen woning of in een woning op naam van perMens (Omslagwoning).

Zij hebben veel ervaring met het begeleiden van clienten met complexe problematiek op verschillende levensgebieden en werken daarin nauw samen met het eventuele netwerk van een client en met andere zorgorganisaties zoals GGZ, GGD, wooncorporaties, wijkagent etc. 

We bieden daarnaast ook consultatie en advies aan de buurtteams, OKT en sociale basis en kunnen waar nodig de begeleiding (tijdelijk) overnemen.

  • Onze zorg coördinator of ambulant begeleider kan meedenken in een anonieme casus of we sluiten aan bij een casuïstiekoverleg. Dit kan zowel telefonisch, digitaal of live.
  • Naast het bieden van consultatie en advies bij een casus kunnen we ook mee op huisbezoek, als dat nodig is voor de inschatting van een situatie.
  • We bieden de mogelijkheid van een tijdelijke duo-begeleiding van maximaal 5 gesprekken (kortdurende ambulante ondersteuning).
  • Indien multiproblematiek en moeilijkheden op het gebied van wonen zodanig voorliggend zijn dat dit niet past binnen de begeleiding van het buurtteam of dat er meer expertise nodig is dan kan de begeleiding van de cliënt (tijdelijk) worden overgenomen door perMens.

Aanmeldformulier

De ingevulde gegevens worden alleen gebruikt om contact op te kunnen nemen met de aanmelder en niet voor andere doeleinden. De gegevens zijn alleen inzichtelijk voor de zorgcoördinator (en zijn leidinggevende) per gebiedsteam die ook de aanmelding oppakt. Gegevens worden bewaard gedurende de wettelijke periode die hiervoor staat. Wanneer een aanmelding niet leidt tot ondersteuning worden de gegevens meteen vernietigd.

  • indien van toepassing