Jongeren steeds vaker schulden

Het aantal jongeren tot 24 jaar met betalingsproblemen is de afgelopen vijf jaar met bijna 70 procent gestegen. Dat is zorgelijk, want ze zijn financieel kwetsbaar. Ook doordat ze vaak een flexibel arbeidscontract hebben. Schulden leveren stress en andere gezondheidsproblemen op. Wat kunnen we doen om te zorgen dat jongeren niet in de financiële problemen komen? En wat kunnen we doen om te zorgen dat ze beter zicht krijgen op eigen uitgaven?

perMens kijkt breed naar de problemen die spelen bij jongeren, dus ook naar de financiële situatie. Meer dan de helft van de jongeren die we begeleiden hebben schulden. We helpen met het in kaart brengen van de financiële situatie en kijken welke stappen gezet moeten worden.

Lees hier het volledige artikel.

Methodiek Straathoekwerk: Effect & onderbouwing

Het lectoraat Youth Spot is in opdracht van Streetcornerwork gestart met een onderzoek naar de methodiek Straathoekwerk. Deze methodiek is een meer dan 40 jaar oude outreachende werkwijze waarbij professionals de doelgroep actief benaderen en verder proberen te helpen. De doelgroep bestaat uit jongeren en volwassenen die geen gebruik maken van reguliere voorzieningen terwijl hier wel aanleiding voor is.

Lees hier het hele artikel.

Terra Noi: Plantenterrariums maken in een ontspannen sfeer

Maria Martinez Garcia is begeleidster op De Brecht, een woonvoorziening van VBSCW voor bewoners met langdurig psychiatrische problemen. Zij geloof enorm in zinvolle dagbesteding die cliënten in contact brengt met de natuur. Daarom startte ze het project Terra Noi: het maken van kleine plantenterrariums in glazen potten.

Lees hier het hele artikel.