Begeleid thuis wonen

Ons ‘Begeleid Thuis’-aanbod is voor volwassenen die ondersteuning nodig hebben bij het wonen in een eigen woning, in een herstartstudio of in een omslagwoning.

Het doel van onze begeleiding is het vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. We werken samen met bewoners aan een zinvolle besteding van hun dag, maken ze wegwijs in de wijk en begeleiden hen bij het steviger maken en inzetten van hun eigen sociale netwerk. Daarnaast begeleiden we mensen ook bij het op orde krijgen van een stabiele financiële situatie.

We bieden de volgende woonvormen voor volwassenen aan:

Herstartstudio’s

Herstartstudio’s zijn geschikt voor mensen die op het punt staan om zelfstandig te gaan wonen in een omslagwoning. In onze herstartstudio’s geven wij één-op-één begeleiding, met als doel een zelfstanding leven leiden.

Onze begeleiding sluit aan bij de persoonlijke vraag, behoefte en situatie van mensen. We ondersteunen bijvoorbeeld bij het zoeken naar werk, opleiding en dagbesteding. Ook bij financiële en juridische zaken kunnen we bewoners begeleiden, zoals bijvoorbeeld bij het tekenen van contracten, betalen van de huur of het aanvragen van toeslagen.

We werken samen aan het opbouwen van een sociaal netwerk en de geestelijke en lichamelijke gezondheid van mensen. Een ervaringsdeskundige van het sociale uitzendbureau ‘TEAM ED’ kan daarbij vrijblijvend hulp en ondersteuning bieden. 

Locaties van de studio’s

Onze 105 herstartstudio’s in Amsterdam zijn verdeeld over twee locaties:

Elke herstartstudio heeft een eigen voordeur, een woon-/slaapkamer met keukenblok en een badkamer met douche en toilet. De bewoner richt de studio zelf in. Voor de gezamenlijke tuin zorgen alle bewoners samen.

Omslagwoningen

Vanuit je eigen huis je leven weer opbouwen zorgt voor zelfvertrouwen en motivatie. Vanuit deze basis ontstaan kansen en mogelijkheden. Omslagwoningen staan in eerste instantie op naam van perMens en zijn bedoeld voor mensen die dakloos waren of in een herstartstudio of een andere beschermde woning woonden. Via een stappenplan bouwen we de begeleiding thuis af en wordt de woning uiteindelijk ‘omgeklapt’ op naam van de bewoner. We beëindigen de begeleiding of dragen deze over aan het buurtteam.