Buurtcirkels

Buurtcirkels zijn er voor mensen die ondersteuning willen bij kleine of grote vragen. Die contact willen, maar nog weinig mensen in de buurt kennen of nauwelijks terug kunnen vallen op een eigen netwerk. Je vormt samen met 9 tot 12 mensen uit jouw buurt of wijk een buurtcirkel. Je woont in je eigen huis en je spreekt met elkaar af in de buurt of bij iemand thuis. Tijdens deze laagdrempelige bijeenkomsten kunnen buurtgenoten elkaar ontmoeten, een gezellig praatje maken, elkaar steun en helpen.

Het is een veilige plek om mensen te leren kennen, ervaringen uit te wisselen en problemen te bespreken. Buurtcirkels versterken het sociale netwerk van mensen en vergroten hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen.

Deelnemers aan Buurtcirkels vervullen een rol van betekenis voor anderen in hun wijk. Hierdoor is er op termijn minder professionele ondersteuning nodig en worden de individuele begeleidingstrajecten stapsgewijs afgebouwd.

Buurtcirkels is een samenwerkingsinitiatief waar perMens onderdeel van uit maakt. Je vindt ze verspreid door heel Nederland. Vul hier jouw stad of wijk in om een Buurtcirkel bij jou in de buurt te vinden.