Noodopvang voor gezinnen

Wij bieden noodopvang aan thuis- en dakloze gezinnen met ouders vanaf 18 jaar. Deze gezinnen, bestaande uit minimaal één volwassene en één kind, werken met een van onze vaste ambulant begeleiders. De veiligheid van de kinderen, hun groei en ontwikkeling, staan voor ons hierbij centraal. Samen werken we vanaf de eerste kennismaking aan de vertrouwensband.

Het uiteindelijke doel is het verkrijgen van een nieuwe permanente woning, via woningnet, het eigen netwerk of andere wegen. We verkennen hiervoor diverse  mogelijkheden, zowel binnen als buiten Amsterdam. We ondersteunen en activeren het gezin. We dagen ze uit om zelf stappen te zetten om hun leven weer verder vorm te geven. Elk gezin heeft een vaste ambulant begeleider, die er is voor zowel de ouders als de kinderen. De vaste ambulant begeleider van het gezin is ook het aanspreekpunt voor de GGD en overige betrokkenen.

Onze noodopvanglocaties voor gezinnen:

  • Waldenlaan-Atlantisplein
    De noodopvang aan de Waldenlaan en Atlantisplein biedt plek aan maximaal 27 gezinnen, verdeeld over negen appartementen.
  • Echtenstein
    De noodopvang Echtenstein biedt plek aan 17 gezinnen, verdeeld over negen appartementen.

Foto moeder en kind door Lin Woldendorp