Raadgevers

Onze raadgevers ondersteunen ouders met een Marokkaanse of Turkse achtergrond in Amsterdam West, die begeleiding nodig hebben bij de opvoeding van hun kinderen. Ze dragen bij aan betere communicatie tussen ouder en kind. Deze begeleiding helpt ouders om hun kinderen te stimuleren, aan te spreken en op weg te helpen in het leven.

De raadgevers gaan indien nodig met ouders in gesprek over het gedrag van hun kind op straat. Naast advies over de opvoeding, kunnen ze bemiddelen tussen instellingen, taalbarrières overbruggen en praktische hulpverlening inzetten. Zij hebben een brugfunctie naar het aanbod van andere hulpverleners.

Raadsvrouwen voor moeders

Onze raadsvrouwen helpen moeders met een Marokkaanse achtergrond. Ze bieden het vertrouwen om gevoelige onderwerpen te bespreken. Ze werken aan bewustwording en ondersteunen moeders bij het aanspreken, begeleiden en stimuleren van hun kinderen. Ook onze straathoekwerkers ondersteunen hierbij. 

Laagdrempelige hulp

Gezinnen die kampen met complexe problemen hebben vaak moeite om hulp te zoeken of aanvaarden. Middels onze raadgevers bereiken we hen wel: ze leggen actief contact, overbruggen communicatiebarrières en weten met veel geduld en vasthoudendheid een vertrouwensband op te bouwen. Dankzij een gedeelde culturele achtergrond, het taalvoordeel, de contacten in de wijk en goede ervaringen met hun deskundigheid, komen ze vaak makkelijker ‘achter de voordeur’ dan reguliere instellingen.

Aanmelding

De aanmelding van de gezinnen gaat in eerste instantie via het netwerk van de raadgevers en de veiligheidscoördinatoren van stadsdeel West. Verder melden ook Samen Doen, het Ouder- en Kindteam (OKT) en straathoekwerkers aan bij de raadgevers.