Gebiedsgericht werken

Doen wat de stad en haar mensen nodig hebben. Samen met de gemeente, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties dragen wij daar aan bij, door gebiedsgericht maatwerk te bieden.  Zie en hoor hier, hoe wij – perMens – dat doen!