Jeffrey (49) is bestuurslid van de centrale medezeggenschapsraad (CMV)

Jeffrey (49) is bestuurslid van de centrale medezeggenschapsraad (CMV). Vol trots vertelt hij over de belangrijke rol van deze raad. “We hebben gelijkwaardige gesprekken met de raad van bestuur, daar ben ik best trots op.”

Je komt oorspronkelijk niet uit de zorg. Hoe is die interesse ontstaan?

“Het moet zo’n 12 jaar geleden geweest zijn. Ik sportte op een locatie waar ook een dagbesteding was voor mensen met een GGZ-indicatie. Het viel mij op dat de medewerkers de cliënten nogal betuttelden. ‘Waarom worden die mensen niet gewoon als volwassenen aangesproken?’, vroeg ik mezelf af. Als nachtwaker bij perMens leerde ik zelf de werkvloer kennen. Ik had in het verleden als beveiliger gewerkt. Als nachtwaker had ik niet een formeel pakkie aan, met zo’n V’tje op mijn jas. Deze functie was stukken informeler; ik hield toezicht en zorgde dat de rust bewaard bleef. Ik merkte dat het goed werkte als ik vriendelijk was tegen de bewoners. Zo nodigde ik een bewoner die ’s nachts steeds ging spoken uit in mijn kantoortje. ‘Als je onrustig wordt, kom dan gewoon bij mij langs voor een bakkie thee’, zei ik hem. Toen hij later toch weer ging spoken, kon ik hem zonder problemen daarop aanspreken. Ik kon op dat moment direct zijn, omdat we elkaar daarvoor goed met elkaar hadden gesproken. Empathisch vermogen hebben is trouwens ook handig: het was namelijk niet gek dat hij ’s nachts overliep van de energie, omdat hij overdag geen nuttige dagbesteding had.”

Je bent bestuurslid van de centrale medezeggenschapsraad, de CMV (voorheen: cliëntenraad). Wat houdt dat in?

 “De CMV is geen veredelde koffieclub, dat hoor je soms wel eens over cliëntenraden. Wij hebben gelijkwaardige gesprekken met de raad van bestuur, daar ben ik best trots op. In de gesprekken helpt het ook dat ik perMens ook van twee kanten ken, als lid van de CMV en als voormalig medewerker. We krijgen van de raad van bestuur en de directie adviesaanvragen over onderwerpen als de kwaliteit van de dienstverlening, eten, veiligheid en hygiëne. Door mijn opleiding  tot ambtelijk secretaris en de cursussen die ik volg, weet ik hoe je zo’n proces moet faciliteren. Ik hou daarnaast in de gaten of de deskundigheid van de CMV-leden op peil is, bijvoorbeeld op het gebied van belangrijke wetten en ICT.”

Je vertelt graag over jouw rol in de CMV. Waarom vind je het belangrijk dat mensen weten hoe deze raad werkt?

“Ik wil graag laten zien dat er meer in mij schuilt dan mensen misschien in eerste instantie denken. En natuurlijk is het belangrijk dat ze weten hoe de CMV werkt. Zo heeft de CMV bepaalde rechten: als wij het er het er helemaal niet mee eens zijn, dan moeten ze echt weer met een nieuwe adviesaanvraag komen. Uiteraard kijken we met een open, realistische blik naar zo’n aanvraag. Je kunt bij wijze van spreken geen Michelinsterrendiners eisen als er budget is voor Sligromaaltijden.”