‘Juist déze jongeren moeten juridische hulp krijgen’

Bilal el Yacoubi, projectleider van Juridisch Jongeren Coach (JJC):

Iedereen heeft wel eens een bekeuring, een rekening of besluit waar hij het niet mee eens is, of een ander financieel-juridisch probleem. Je pleegt een belletje, maakt bezwaar overlegt eens wat, en meestal kom je er dan wel uit. En wordt het serieuzer, dan kun je terecht bij het Juridisch Loket of Buurtteam van gemeente Amsterdam. Projectleider Bilal en Yacoubi: ‘Maar de jongeren die wij spreken lukt dat niet. Ze kennen de weg niet, missen kennis of online vaardigheden, of ze zijn laaggeletterd. En in hun omgeving is vaak onvoldoende hulp en steun. Ze geven daarom ook sneller op.’

Om deze reden richtte Bilal el Yacoubi vier jaar geleden de succesvolle hulpverlening Juridisch Jongeren Coach (JJC) op. Daarmee helpen Bilal en zijn collega’s jongeren tussen de 16 en 27 jaar in Amsterdam Nieuw-West, Zuidoost en Oost met financieel-juridische problemen. Bilal: ‘Deze jongeren vinden hun weg naar de reguliere hulpverlening niet. Daarom zijn wij daar waar zij ook zijn: in de haarvaten van de straat en de wijk.’

Veelvoorkomende vragen van deze jongeren gaan onder andere over overeenkomsten met scholen of werkgevers, over vorderingen, boetes of uitkeringen. Bilal: ‘Neem het meisje dat met haar opleiding halverwege het jaar stopte. De particuliere onderwijsinstelling sommeerde haar het volledige studiegeld van dat jaar terug te betalen. Maar dat mag helemaal niet. En zo hielpen we ook een jongen wiens identiteit was misbruikt om een telefoonabonnement af te sluiten. Hij ontving torenhoge rekeningen. Beide jongeren hebben we gelukkig goed kunnen helpen.’

Preventie

Met de hulp voorkomt JJC dat jongeren in grotere problemen terechtkomen. Preventie staat voorop. Bilal: ‘Juist déze jongeren moeten juridische hulp krijgen, omdat ze al een kwetsbare positie hebben. We spreken hen aan in hun taal en in hun omgeving. Dat wekt vertrouwen. En dan is de stap om te bellen of om naar ons inloopspreekuur te komen kleiner. Daarnaast geven we ook informatie gericht op preventie. Dat doen we met workshops in de wijk en het delen van actuele en nuttige informatie via onze sociale mediakanalen. Want voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen.’

Steeds meer jongeren vinden de weg naar de JJC. Bilal: ‘In 2020 hadden we 90 casussen in Nieuw West. In 2021 waren dat er 130. En ook in andere wijken groeit de vraag. Komend jaar willen wij ook een pilot in Noord starten. Mijn wens voor de toekomst? Meer mankracht! Want dan creëren we nog meer bereik. Zo kunnen we voorkomen dat jongeren afglijden door financieel-juridische problemen. Dat wil toch elk stadsdeel?’