Overlijden Ina Siemons

Met groot verdriet delen wij het plotseling verlies van onze geliefde collega Ina Siemons. Ina was ruim 25 jaar een rots in de branding op de financiële administratie, eerst bij Streetcornerwork later perMens. Wij zullen haar ontzettend missen. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar de familie en vrienden van Ina. Namens alle medewerkers, de […]

Nieuwe website perMens

De teksten op de nieuwe site zijn toegankelijk en op maat geschreven voor bewoners, (potentiële) cliënten en hun netwerk. Ook is informatie over ons aanbod na makkelijker te vinden. Snel de juiste persoon Onze gebiedsteams hebben nu elk hun eigen pagina. Op deze pagina’s staan onze straathoekwerkers, Juridische Jongerencoaches en VIA-medewerkers met hun nummer en […]

Onderzoek naar impact straathoekwerk

Een gedeelte van de Nederlanders heeft hulp nodig, maar krijgt dit niet. Sommigen wantrouwen de overheid en mijden elke vorm van hulp. Anderen weten niet waar ze terecht kunnen met hun vragen. Vaak hebben ze geen steunend informeel netwerk waar ze op terug kunnen vallen. Straathoekwerkers leggen contact met jongeren en volwassenen die (veel) op […]

‘Ik had snel door dat Jan het goed met mij voor had’

Een appje van Randy: ‘Ben iets later, zit nog heel even bij de kapper.’ Het is typerend voor deze jonge ondernemer. Hij gaat niet voor een middelmatig resultaat, dus zorgt hij voor een goed kapsel voor op de foto bij dit artikel. Maar hij wil ook graag benadrukken: ‘Normaal ben ik áltijd op tijd, hoor! […]

Powergirls: kracht en weerbaarheid voor meiden

Drie meiden lopen

Het programma helpt meiden om krachtig en weerbaar te worden en te blijven. Meiden staan niet altijd in de schijnwerpers, maar dat betekent niet dat ze geen uitdagingen hebben. Wij begrijpen dat meiden vaak behoefte hebben aan emotionele steun en iemand die naar hen luistert. Hoe ziet het programma Powergirls eruit? ‘Powergirls’ begint met een […]

Gentlemen: kracht en weerbaarheid voor jongens

Groep jonge mannen

Het programma helpt jonge mannen bij de zoektocht naar zichzelf en hun toekomst. Hoe ziet het programma Gentlemen eruit? ‘Gentlemen’ begint met een informatieve bijeenkomst voor deelnemers en hun ouders/verzorgers. Daarna volgen de deelnemers inspirerende trainingen en workshops. Hierin behandelen we verschillende thema’s die belangrijk zijn voor de persoonlijke groei van de deelnemers. De trainingen […]

AJT voor jongeren in Zuidoost

Hulpverleners lopen onder viaduct

Het team bouwt een vertrouwensband op met jongeren en begeleid hen naar groepsactiviteiten of (specialistische) hulp. De jongeren en jongvolwassenen waar het AJT zich op richt vinden vaak niet zelf de weg naar welzijnswerk, ondersteuning of hulpverlening, terwijl zij dat wel nodig hebben. Voor wie is het AJT? Het AJT helpt jongeren van 10 tot […]

Briefadres voor dak- en thuislozen moeilijk te krijgen

Dak- en thuisloze jongen op bank

Het moeilijk verkrijgen van een briefadres is een van de sociale onrechtvaardigheden die het Nederlands-Vlaams netwerk straathoekwerk ziet in verschillende gemeenten. Het is ook het eerste thema dat het netwerk verder gaat onderzoeken. Ontmoedigingsbeleid Gemeenten zijn sinds 1 januari 2022 verplicht om mensen die rechtmatig in Nederland verblijven, maar geen woonadres hebben, een briefadres (postadres) […]

‘Samen kijken we per kind: wie pakt welke rol?’

Groep kinderen

Het PIT werk niet alleen, maar met partners als het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Simone van het PIT en Saeske van het CJG vertellen over de kracht van hun samenwerking. Wat is het Preventief Interventie Team (PIT)? Simone: ‘Het PIT wordt ingeschakeld door scholen als een leerling ‘externaliserend’ gedrag vertoont. Dat betekent dat […]

Blenchi: praktische hulp in Zuidoost

Jongen drinkt koffie en staart uit raam

Blenchi richt zich vooral op de groep die naar Nederland is gemigreerd. De begeleiding en activiteiten van Blenchi zijn gericht op het leren omgaan met de grote verschillen tussen hun leefwerelden: thuis, school en de straat. Blenchi is onderdeel van perMens en wordt uitgevoerd in Amsterdam Zuidoost. Diverse problemen De jongeren en volwassenen lopen tegen […]

Raadgevers ondersteunen ouders

Raadgever geeft advies

Raadgevers zijn er voor die gezinnen die vanwege culturele of taalbarrières het moeilijk vinden om zelf hulp te zoeken of te aanvaarden. Onze raadgevers bereiken hen vaak wel. Wat doen raadgevers? Raadgevers leggen contact, overbruggen communicatiebarrières en bouwen met geduld en vasthoudendheid een vertrouwensband op. Dankzij een gedeelde culturele achtergrond, het taalvoordeel, de contacten in […]

Wachtlijstbegeleiding bij perMens

Wachtende vrouw

Terwijl je wacht op een woonplek, kun je samen met perMens al wat zaken regelen. Rondleiding en kennismaking Woon je al ergens of krijg je al begeleiding of ondersteuning vanuit je netwerk? Dan nodigen we je uit voor een rondleiding en kennismaking. Bij jouw contactpersoon polsen we maandelijks hoe het met je gaat en of […]