Wie zijn wij?

perMens is een welzijnsorganisatie in Amsterdam en is ook actief in Haarlem, Heemstede, Velsen, Zandvoort en Uithoorn. Wij werken voor en met mensen. In situaties waarin mensen het zelf niet meer redden, staan wij naast hen. Samen kijken we naar wat nodig is om weer op eigen benen te staan.

Missie

perMens is er voor mensen die door een veelvoud van problemen de relatie met de samenleving (dreigen te) verliezen. Samen kijken we naar wat nodig is om weer op eigen benen te staan en weer volwaardig mee te kunnen doen.

Visie

Wij geloven dat iedereen de regie over zijn of haar leven zelf in handen heeft. Wij maken contact met mensen die hulp nodig hebben en zorgen ervoor dat ze die hulp ook krijgen. We staan voor toegankelijkheid. We begeven ons daarom in de leefwereld van mensen en werken in de rafelrand van de samenleving. Oplossingen zoeken we zo nodig buiten de kaders als de realiteit dat vraagt; we doen dat wat nodig is.

We signaleren structurele problemen en brengen die onder de aandacht bij politiek en samenleving. We staan voor gelijkwaardigheid en voor gelijke kansen. Iedereen doet ertoe.

Kernwaarden

We werken op basis van vier kernwaarden:

Gelijkwaardigheid

We geloven in gelijke kansen voor iedereen. We worden niet allemaal met dezelfde kansen geboren. Waar je wieg staat maakt wel degelijk uit.

Oplossingsgericht

We hebben oog voor wat speelt in de maatschappij en doen wat nodig is voor de mensen die wij begeleiden. Ook als de oplossing buiten de kaders ligt.

Toegankelijk

perMens werkt in het hart van de samenleving. We komen bij mensen thuis, we ontmoeten elkaar in onze woonvoorzieningen, de buurtkamers of op straat.

Betrouwbaar

We zijn transparant in ons handelen en we komen onze afspraken na.

Onze aanpak

Bij perMens bieden we straathoekwerk, ontwikkelen we wijkgerichte zorg,
bieden we begeleiding, dagbesteding en hebben we diverse woonvormen.

Iedereen doet ertoe

Er is aandacht voor jouw persoonlijke verhaal, talenten, belangen, ideeën en gevoelens. We oordelen niet en sluiten niemand buiten. We verbeteren gezamenlijk de positie van onze bewoners, cliënten, deelnemers in de samenleving. Zo werken we aan een inclusieve samenleving waarin iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn.

We zijn in de buurt

We zijn een herkenbaar en betrouwbaar gezicht in de buurt. We leggen verbindingen en betrekken ons netwerk om kansen te creëren. We ondersteunen onze bewoners, cliënten, deelnemers om zijn/haar potentie te benutten.

We prikkelen elkaar

We geloven in ieders kracht en gaan moeilijkheden niet uit de weg. We sluiten aan bij (of stemmen af met) onze bewoners, cliënten, deelnemers. We geven de ruimte, inspireren, motiveren en activeren voor groei en ontwikkeling. We maken concrete afspraken en onze blik is op de toekomst gericht.

We blijven anders

We zijn een zelfbewuste, betrokken en eigenwijze organisatie, die midden in de samenleving staat. Waar nodig durven we te vernieuwen om aan gerichte oplossingen voor onze cliënten/deelnemers te werken. We spelen in op actualiteiten, zowel landelijk, als lokaal, als in de buurt.