Vacature-categorie: Straathoekwerk

Meidenveldwerker

16 uur | Amsterdam West

Als meidenveldwerker leg je contact met risicomeiden in de wijk, je bouwt een vertrouwensband met ze op en motiveert ze om hun kansen te zien en te willen waarmaken. Je gaat proactief op zoek naar onze doelgroep; je bent op straat of op plekken waar meiden zich bevinden. Je begeleidt de meiden individueel of groepsgewijs op locatie.

Lees meer

Coach Preventief Interventie Team (PIT)

36 uur | Haarlem

Het PIT is er voor kinderen in de basisschoolleeftijd waarbij er zorgen zijn over het gedrag. De aanpak heeft als doel het bevorderen van de sociale competenties van deze kinderen.

Als PIT-coach werk je intensief samen met PIT-collega’s, basisscholen, kind en ouders, om vroegtijdig kinderen in beeld te krijgen die baat hebben bij de PIT-aanpak. Je analyseert de gezinssituatie en brengt de eventuele risicofactoren in kaart op basis van de beschikbare informatie. Je verzamelt informatie over de gezinssituatie middels huisbezoeken, contact met school en ketenpartners. Daarnaast leid je het minderjarige kind uit een gezin toe naar het door Universiteit Leiden uitgevoerde onderzoek op sociale leerbaarheid. Je zet de informatie uit het onderzoek en je omgevingsanalyse om tot een concreet plan van aanpak.

Lees meer

Straathoekwerker Jeugd

24 uur | Velsen

Als Straathoekwerker Jeugd werk je gebiedsgericht en benader je jongeren op een proactieve manier (presentiebenadering). Deze jongeren hebben problemen op verschillende gebieden in hun leven en zijn vaak in groepen aanwezig op straat of andere plekken in de wijk. Ze staan niet direct open voor hulp en begeleiding en de reguliere hulpverlening heeft deze jongeren onvoldoende in beeld. Jij leert ze kennen, bouwt vertrouwen op en ziet en gelooft in hun kansen. Het is jouw doel om deze jongeren te bereiken een begeleidingstraject te starten. Jij bent grotendeels de schakel tussen de jongeren en de reguliere hulpverlening, scholing of werk.

Lees meer