Vacature-categorie: Wonen

Verzorgende IG

32 uur | Afwisselend Amsterdam Nieuw-West en Noord

Als Verzorgende IG ben je een spil in het web en de bewaker van alle zaken rondom medicatie. Je geeft begeleiding en advies over medische zaken en medicijnengebruik aan cliënten, signaleert somatische problemen en coördineert de uitvoer van de procedures omtrent medische zorg. Je onderhoudt contacten met de behandelaren van de GGZ, GGD, huisarts en de apotheek. Je houdt goed overzicht en regie binnen de samenwerkingen en je koppelt tijdig terug. Je voert indien nodig en bekwaam, lichte verpleegtechnische handelingen uit.

Lees meer

Ambulant Begeleider Herstartstudio’s en in de wijk

32 uur | Amsterdam Nieuw-West

Als Ambulant begeleider wakker jij de vlam aan bij jouw cliënten. Voor onze cliënten gaat dat over eigen verantwoordelijkheid willen nemen. Verantwoordelijkheid om andere invulling te geven aan hun leven. Daar start jullie samenwerking en het doel van de meeste cliënten; zo zelfstandig mogelijk functioneren en deel uitmaken van de maatschappij. Jouw coachende stijl en creativiteit is bepalend in dit traject van ontwikkeling en groei. Je gaat het niet voor ze doen, maar helpt hen het zelf te doen.

Lees meer

Ambulant Begeleider

Zwangerschapsvervanging 32 uur | Amsterdam Nieuw-West

Als Ambulant begeleider zet je je in voor jouw cliënten. Jouw cliënten zijn volwassenen met problemen op vaak verschillende levensgebieden voortkomend uit zowel psychiatrische problematiek, verslavingsproblemen, als verstandelijke beperkingen. Samen breng je in kaart wat de wensen en behoeften zijn van je cliënt en stel je een trajectplan/ondersteuningsplan op. Je coacht je cliënten om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren en deel uit te maken van de maatschappij. Je inspireert de cliënt om, waar dat kan, op een actieve wijze zelf verantwoordelijkheid te nemen. Je zorgt voor een goede onderlinge afstemming; met je collega’s op de voorzieningen, met behandelaars en andere betrokken hulpverleners of instanties. Jij bent voor de cliënt de belangenbehartiger en hij/zij kan met vragen en problemen bij jou terecht. Je bewaakt de voortgang van de begeleiding en bent er op gericht om condities te scheppen waarin de cliënt zijn doelen kan bereiken. Daarvoor ben je creatief, flexibel en zet je door. Je staat open voor vernieuwende oplossingsrichtingen, die soms kunnen komen vanuit een onverwachte invalshoek.

Lees meer

Medewerker Technische Dienst

36 uur | Amsterdam e.o,

Als medewerker Technische Dienst voer je onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit aan onze kantoren en onze locaties voor maatschappelijke opvang. Je bent een handige aanpakker, die van vele markten thuis is. Het betreft een arbeidsovereenkomst voor een periode van twaalf maanden met optie op verlenging.

Lees meer