Vacature-categorie: Wonen

Ambulant Begeleiders Noord

32 uur | Amsterdam Noord

Als Ambulant begeleider zet je je in voor jouw cliënten. Jouw cliënten zijn volwassenen met problemen op vaak verschillende levensgebieden voortkomend uit zowel psychiatrische problematiek, verslavingsproblemen, als verstandelijke beperkingen. Samen breng je in kaart wat de wensen en behoeften zijn van je cliënt en stel je een trajectplan/ondersteuningsplan op. Je coacht je cliënten om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren en deel uit te maken van de maatschappij. Je inspireert de cliënt om, waar dat kan, op een actieve wijze zelf verantwoordelijkheid te nemen. Je zorgt voor een goede onderlinge afstemming; met je collega’s op de voorzieningen, met behandelaars en andere betrokken hulpverleners of instanties. Jij bent voor de cliënt de belangenbehartiger en hij/zij kan met vragen en problemen bij jou terecht. Je bewaakt de voortgang van de begeleiding en bent er op gericht om condities te scheppen waarin de cliënt zijn doelen kan bereiken. Daarvoor ben je creatief, flexibel en zet je door. Je staat open voor vernieuwende oplossingsrichtingen, die soms kunnen komen vanuit een onverwachte invalshoek.

Lees meer

Ambulant Begeleider Zuidoost

32 uur | Amsterdam Zuidoost

Als Ambulant begeleider zet je je in voor jouw cliënten. Jouw cliënten zijn (jong)volwassenen met problemen op vaak verschillende levensgebieden voortkomend uit zowel psychiatrische problematiek, verslavingsproblemen, als verstandelijke beperkingen. Je inspireert de cliënt om, waar dat kan, op een actieve wijze zelf verantwoordelijkheid te nemen. Jij bent voor de cliënt de belangenbehartiger en hij/zij kan met vragen en problemen bij jou terecht. Je bent creatief, flexibel en zet door. Je staat open voor vernieuwende oplossingsrichtingen, die soms kunnen komen vanuit een onverwachte invalshoek.

Lees meer

Ambulant Begeleider Nieuw West

32 uur | Amsterdam Nieuw West

Als Ambulant begeleider zet je je in voor jouw cliënten. Jouw cliënten zijn volwassenen met problemen op vaak verschillende levensgebieden voortkomend uit zowel psychiatrische problematiek, verslavingsproblemen, als verstandelijke beperkingen. Samen breng je in kaart wat de wensen en behoeften zijn van je cliënt en stel je een trajectplan/ondersteuningsplan op. Je coacht je cliënten om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren en deel uit te maken van de maatschappij. Je inspireert de cliënt om, waar dat kan, op een actieve wijze zelf verantwoordelijkheid te nemen. Je zorgt voor een goede onderlinge afstemming; met je collega’s op de voorzieningen, met behandelaars en andere betrokken hulpverleners of instanties. Jij bent voor de cliënt de belangenbehartiger en hij/zij kan met vragen en problemen bij jou terecht. Je bewaakt de voortgang van de begeleiding en bent er op gericht om condities te scheppen waarin de cliënt zijn doelen kan bereiken. Daarvoor ben je creatief, flexibel en zet je door. Je staat open voor vernieuwende oplossingsrichtingen, die soms kunnen komen vanuit een onverwachte invalshoek.

Lees meer

Verzorgende IG Noord

24 uur | Amsterdam Noord

Als Verzorgende IG ben je een spil in het web en de bewaker van alle zaken rondom medicatie. Je geeft begeleiding en advies over medische zaken en medicijnengebruik aan cliënten, signaleert somatische problemen en coördineert de uitvoer van de procedures omtrent medische zorg. Je onderhoudt contacten met de behandelaren van de GGZ, GGD, huisarts en de apotheek. Je houdt goed overzicht en regie binnen de samenwerkingen en je koppelt tijdig terug. Je voert indien nodig en bekwaam, lichte verpleegtechnische handelingen uit

Lees meer