Alle vacatures

Ambulant Begeleiders Noord

32 uur | Amsterdam Noord

Als Ambulant begeleider zet je je in voor jouw cliënten. Jouw cliënten zijn volwassenen met problemen op vaak verschillende levensgebieden voortkomend uit zowel psychiatrische problematiek, verslavingsproblemen, als verstandelijke beperkingen. Samen breng je in kaart wat de wensen en behoeften zijn van je cliënt en stel je een trajectplan/ondersteuningsplan op. Je coacht je cliënten om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren en deel uit te maken van de maatschappij. Je inspireert de cliënt om, waar dat kan, op een actieve wijze zelf verantwoordelijkheid te nemen. Je zorgt voor een goede onderlinge afstemming; met je collega’s op de voorzieningen, met behandelaars en andere betrokken hulpverleners of instanties. Jij bent voor de cliënt de belangenbehartiger en hij/zij kan met vragen en problemen bij jou terecht. Je bewaakt de voortgang van de begeleiding en bent er op gericht om condities te scheppen waarin de cliënt zijn doelen kan bereiken. Daarvoor ben je creatief, flexibel en zet je door. Je staat open voor vernieuwende oplossingsrichtingen, die soms kunnen komen vanuit een onverwachte invalshoek.

Lees meer

Juridisch Jongeren Coach ZO

24 uur | Amsterdam Zuidoost

Als Juridisch Jongeren Coach (JJC) begeleid en coach je kwetsbare jongeren op sociaaljuridisch gebied. Je hebt kennis van verschillende wet- en regelgeving binnen het sociaal domein die deze jongeren raakt, waaronder de regelingen omtrent een VOG, huur- en arbeidsrecht, belastingen, studiefinanciering, uitkeringen, woon- en huurzaken en onderwijs. Jij houdt daarnaast de wijzigingen bij en geeft voorlichtingen en verschillende workshops aan deze jongeren. De JJC werkt zonder wachtlijsten, outreachend en naar buiten gericht.

Lees meer

Straathoekwerker Oost

32 uur | Amsterdam Oost

Als Straathoekwerker werk je gebiedsgericht en benader je jongeren op een proactieve manier. Deze jongeren hebben problemen op verschillende gebieden in hun leven en zijn vaak in groepen aanwezig op straat of andere plekken in de wijk. Ze staan niet direct open voor hulp en begeleiding en de reguliere hulpverlening heeft deze jongeren onvoldoende in beeld. Jij leert ze kennen, bouwt vertrouwen op en ziet en gelooft in hun kansen. Het is jouw doel om deze jongeren te bereiken een begeleidingstraject te starten. Jij bent grotendeels de schakel tussen de jongeren en de reguliere hulpverlening, scholing of werk.

Lees meer

Ambulant Begeleider Zuidoost

32 uur | Amsterdam Zuidoost

Als Ambulant begeleider zet je je in voor jouw cliënten. Jouw cliënten zijn (jong)volwassenen met problemen op vaak verschillende levensgebieden voortkomend uit zowel psychiatrische problematiek, verslavingsproblemen, als verstandelijke beperkingen. Je inspireert de cliënt om, waar dat kan, op een actieve wijze zelf verantwoordelijkheid te nemen. Jij bent voor de cliënt de belangenbehartiger en hij/zij kan met vragen en problemen bij jou terecht. Je bent creatief, flexibel en zet door. Je staat open voor vernieuwende oplossingsrichtingen, die soms kunnen komen vanuit een onverwachte invalshoek.

Lees meer

Ambulant Begeleider Nieuw West

32 uur | Amsterdam Nieuw West

Als Ambulant begeleider zet je je in voor jouw cliënten. Jouw cliënten zijn volwassenen met problemen op vaak verschillende levensgebieden voortkomend uit zowel psychiatrische problematiek, verslavingsproblemen, als verstandelijke beperkingen. Samen breng je in kaart wat de wensen en behoeften zijn van je cliënt en stel je een trajectplan/ondersteuningsplan op. Je coacht je cliënten om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren en deel uit te maken van de maatschappij. Je inspireert de cliënt om, waar dat kan, op een actieve wijze zelf verantwoordelijkheid te nemen. Je zorgt voor een goede onderlinge afstemming; met je collega’s op de voorzieningen, met behandelaars en andere betrokken hulpverleners of instanties. Jij bent voor de cliënt de belangenbehartiger en hij/zij kan met vragen en problemen bij jou terecht. Je bewaakt de voortgang van de begeleiding en bent er op gericht om condities te scheppen waarin de cliënt zijn doelen kan bereiken. Daarvoor ben je creatief, flexibel en zet je door. Je staat open voor vernieuwende oplossingsrichtingen, die soms kunnen komen vanuit een onverwachte invalshoek.

Lees meer

Verzorgende IG Noord

24 uur | Amsterdam Noord

Als Verzorgende IG ben je een spil in het web en de bewaker van alle zaken rondom medicatie. Je geeft begeleiding en advies over medische zaken en medicijnengebruik aan cliënten, signaleert somatische problemen en coördineert de uitvoer van de procedures omtrent medische zorg. Je onderhoudt contacten met de behandelaren van de GGZ, GGD, huisarts en de apotheek. Je houdt goed overzicht en regie binnen de samenwerkingen en je koppelt tijdig terug. Je voert indien nodig en bekwaam, lichte verpleegtechnische handelingen uit

Lees meer

Medewerker HRM

32 uur | Hoofdkantoor Amsterdam Oost

Als medewerker HRM ben je het centrale punt rondom medewerkerszaken binnen onze organisatie. Je beantwoordt vragen van medewerkers en leidinggevenden op het gebied van personele zaken. Je vindt het leuk voor anderen klaar te staan, biedt een luisterend oor en denkt mee. Je houdt je bezig met de administratieve taken rond de in-, door- en uitstroom van medewerkers en staat daarover in nauw contact met de salarisadministratie. Je ondersteunt bij de werving en selectie en bij het welkom heten van nieuwe medewerkers. Daarnaast zoek je naar manieren om de processen te verbeteren en doe je daar op eigen initiatief concrete voorstellen voor.

Het is belangrijk dat je prioriteiten kunt stellen. Geen dag is hetzelfde en het komt voor dat je aan het einde van de dag niet hebt gedaan wat je eigenlijk van plan was

Lees meer

Management Asisstente

32 uur | Hoofdkantoor Amsterdam Oost

Als management assistent zet je in voor de secretariële en administratieve ondersteuning van de organisatie zodat managers en directie optimaal gefaciliteerd worden in de  uitvoering. In een vrolijk team van drie personen worden daarnaast de diverse aandachtsgebieden verdeeld, denk hierbij aan: het faciliteren van de ondernemingsraad, begeleiden financieringsproces, het opstellen van de verantwoordingen,  ondersteuning van verschillende taken vanuit het bedrijfsbureau zoals Communicatie, ICT en HRM). Het secretariaat vormt één team, waarbij iedereen elkaar indien nodig kan vervangen. Daartoe behoren ook de algemene secretariële werkzaamheden binnen het hoofdkantoor.

Lees meer

Manager HRM

32-36 uur | Hoofdkantoor Amsterdam Oost

Vanuit deze functie ga je aan de slag met wat er toe doet opdat onze medewerkers en leidinggevenden zich kunnen blijven ontwikkelen, trots zijn op het werk wat zij verrichten en kennis delen. Ook biedt HRM ondersteuning aan de leidinggevenden op diverse terreinen waaronder werving & selectie, cao, verzuim & vitaliteit, leren & ontwikkelen. Recent is een mooi SPO-traject opgestart; als kartrekker vervul je hier een belangrijke rol in. Tevens staat op de HRM-agenda de doorontwikkeling van AFAS en de benodigde managementinformatie waaronder formatiebeheer. Vanuit jouw expertise bouw je verder aan een organisatie die gereed is voor de toekomstige ontwikkelingen en zichtbaar is op de huidige arbeidsmarkt.

Lees meer