Alle vacatures

Trajectbegeleider New Future

28 tot 32 uur | Haarlem

Het doel van de Gemeente Haarlem en NewFuture is om jongeren tot 27 jaar een nieuwe kans op een frisse, schuldenvrije start te geven, zodat zij ongehinderd aan hun toekomst kunnen werken.

Als trajectbegeleider van NewFuture heb je met de jongere een uitgebreide intake waarbij de focus ligt op de financiële situatie van de jongere, maar waarin je ook de andere leefgebieden meeneemt. Kennis van de verschillende schuldhulptrajecten is hierbij een must en samen met de jongere maak je hierin een afgewogen keuze binnen de mogelijkheden die er zijn. Dit leg je vervolgens vast in een trajectplan en je registreert het hele traject in ons nieuwe registratiesysteem.

Lees meer

Teamleider woonlocatie

36 uur | Woonlocatie Jan Rebelstraat, Amsterdam Osdorp

Als teamleider op onze 24 uurs woonvoorziening Jan Rebelstraat, stap je in een omgeving die flink in beweging is. Je neemt het stokje over van een interim teamleider die het afgelopen jaar een professionaliseringsslag in gang heeft gezet. We werken met cliënten die complexe problematiek met zich meedragen. Dit vraagt om ontwikkeling van kennis en vaardigheden bij onze begeleiders. Een klantgerichte mindset is waar wij naartoe werken; collega’s werken dan vraaggericht in plaats van aanbod gericht.

Jouw rol als teamleider gaat grotendeels over het faciliteren van deze ontwikkeling. Je spreekt aan en coacht. Een combinatie die nauw luistert en vraagt om daadkracht, sensitiviteit en integriteit. Naast deze ontwikkeldoelstelling, ben je uiteraard ook verantwoordelijk voor de HRM cyclus, de (financiële) planning en de coördinatie van het werk op de locatie. Je zit ook diverse bewonersgerichte- en team overleggen voor. Feeling houden met de praktijk is in onze ogen een voorwaarde om succesvol te zijn in je rol.

Lees meer

Ambulant Begeleider Amsterdam Noord

36 uur | Amsterdam Noord

Als Ambulant begeleider zet je je in voor jouw cliënten. Het gaat om volwassenen met problemen op verschillende levensgebieden. Je coacht je cliënten om zo zelfstandig mogelijk te functioneren en deel uit te maken van de maatschappij. Je inspireert de cliënt om, waar dat kan, op een actieve wijze zelf verantwoordelijkheid te nemen. Je bent creatief, flexibel en zet door. Je staat open voor vernieuwende oplossingsrichtingen, die soms vanuit een onverwachte invalshoek kunnen komen.

Lees meer

Ondersteunend Begeleider JRS

32-36 uur | Amsterdam Osdorp

‘In de buurt, oplossingsgericht en vasthoudend. Dat is waar wij voor staan en wat we zoeken in jou. Voor onze woonlocatie Jan Rebelstraat in Amsterdam Nieuw-West zoeken wij een: Ondersteunend begeleider Wat ga je doen? Als ondersteunend begeleider ben jij hét gezicht op onze locatie voor opvang en wonen. Hier bieden wij samen met jou […]

Lees meer

Ambulant Begeleider

24 uur | Amsterdam Zuidoost

Als Ambulant begeleider zet je je in voor jouw cliënten. Je focus ligt daarbij op jongeren in de maatschappelijke opvang en daarnaast bezoek je volwassenen die zelfstandig wonen in de wijk.  Je cliënten hebben problemen op verschillende levensgebieden. Je coacht hen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren en deel uit te maken van de maatschappij. Je inspireert de cliënt om, waar dat kan, op een actieve wijze zelf verantwoordelijkheid te nemen. Je bent creatief, flexibel en zet door. Je staat open voor vernieuwende oplossingsrichtingen, die soms vanuit een onverwachte invalshoek kunnen komen.
Lees meer

Ambulant Begeleider Haarlem

36 uur | Haarlem

Als ambulant begeleider ondersteun je cliënten in de tijdelijke maatschappelijk opvang-voorziening in hotel Joops en bied je wachtlijstbegeleiding door middel van de resourcemethodiek aan cliënten die wachten of recent zijn ingestroomd in de Maatschappelijke Opvang in Haarlem.

Het aantal dak- en thuislozen neemt toe en zij melden zich steeds vaker bij de Brede Centrale Toegang in Haarlem voor ondersteuning en een plek in de Maatschappelijke Opvang. Om te onderzoeken of we het netwerk van de cliënten actiever in kunnen zetten, zijn we gestart met een nieuwe werkwijze voor deze doelgroep. Een werkwijze die herstelgericht is, eigen regie en kracht van mensen als uitgangspunt neemt en aandacht heeft voor het netwerk en de omgeving van de cliënt.
Wij beogen dat instroom in de Maatschappelijke Opvang zoveel mogelijk wordt voorkomen en dat problemen niet onnodig groter worden door langdurig verblijf in de MO-keten. Dit project is een samenwerking van de GGD Kennemerland, HVO-Querido, Leger des Heils, perMens, RIBW K/AM en Gemeente Haarlem.

Lees meer

Ambulant Begeleider

24 uur | Amsterdam Zuidoost

Als Ambulant begeleider zet je je in voor jouw cliënten. Je focus ligt daarbij op jongeren in de maatschappelijke opvang en daarnaast bezoek je volwassenen die zelfstandig wonen in de wijk.  Je cliënten hebben problemen op verschillende levensgebieden. Je coacht hen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren en deel uit te maken van de maatschappij. Je inspireert de cliënt om, waar dat kan, op een actieve wijze zelf verantwoordelijkheid te nemen. Je bent creatief, flexibel en zet door. Je staat open voor vernieuwende oplossingsrichtingen, die soms vanuit een onverwachte invalshoek kunnen komen.
Lees meer

Stagiair Groepswerk

16-32 uur | Amsterdam

De inloop van het dak- en thuislozenteam van perMens is een plek waar dak- en thuisloze jongeren uit Amsterdam overdag kunnen verblijven. Dak- en thuisloze jongeren komen naar de inloop om op te laden na een nacht buiten, omdat ze (nog) geen zinvolle dagbesteding hebben, om te douchen, te eten, hun kleding te wassen en om af te spreken met hun hulpverlener van perMens. Elke dag is er een broodmaaltijd en op de woensdagen wordt er door en voor de jongeren een warme maaltijd gekookt. Kortom een plek waarin voorzien wordt in de basisbehoeftes van de jongeren. Indien gewenst zorgen wij voor schone kleding en een warme jas. Het aanbod is divers, van een zwangerschapstest tot een paar schone sokken.

Lees meer

Stagiair Ambulant

16-32 uur | Amsterdam en omstreken

Als stagiair persoonlijk begeleider werk jij met volwassenen die jouw hulp en ondersteuning nodig hebben om toe te werken naar het behouden en vergroten van zelfregie en zelfredzaamheid. De onderliggende problematiek is uiteenlopend. Denk bijvoorbeeld aan problematiek zoals psychiatrische- psychosociale- en verslavingsproblematiek of een combinatie daarvan. Voor elke cliënt ben jij tussen de 1 à 2 uur per week aanwezig op zijn of haar woonplek en omgeving. Dit kan zijn in zijn of haar woning in de wijk of op één van onze 24-uurs locaties. Je werkt ambulant en organiseert je werkzaamheden en afspraken zo dat cliënten de begeleiding krijgen die ze nodig hebben Je bent flexibel in je werktijden; het is geen 9 to 5 job!

Lees meer

Stagiair Straathoekwerk Uithoorn

16 uur | Uithoorn

Straathoekwerk is contact leggen en een vertrouwensband opbouwen met jongeren in hun eigen leefwereld. Deze jongeren hebben problemen op verschillende gebieden in hun leven en staan niet direct open voor hulp.

Het is een unieke aanpak waarbij wordt samengewerkt met andere organisaties in de wijk. De straathoekwerker is de schakel tussen de jongeren en reguliere hulpverlening.

Lees meer