Alle vacatures

Verzorgende IG

32 uur | Afwisselend Amsterdam Nieuw-West en Noord

Als Verzorgende IG ben je een spil in het web en de bewaker van alle zaken rondom medicatie. Je geeft begeleiding en advies over medische zaken en medicijnengebruik aan cliënten, signaleert somatische problemen en coördineert de uitvoer van de procedures omtrent medische zorg. Je onderhoudt contacten met de behandelaren van de GGZ, GGD, huisarts en de apotheek. Je houdt goed overzicht en regie binnen de samenwerkingen en je koppelt tijdig terug. Je voert indien nodig en bekwaam, lichte verpleegtechnische handelingen uit.

Lees meer

Meidenveldwerker

16 uur | Amsterdam West

Als meidenveldwerker leg je contact met risicomeiden in de wijk, je bouwt een vertrouwensband met ze op en motiveert ze om hun kansen te zien en te willen waarmaken. Je gaat proactief op zoek naar onze doelgroep; je bent op straat of op plekken waar meiden zich bevinden. Je begeleidt de meiden individueel of groepsgewijs op locatie.

Lees meer

Coach Preventief Interventie Team (PIT)

36 uur | Haarlem

Het PIT is er voor kinderen in de basisschoolleeftijd waarbij er zorgen zijn over het gedrag. De aanpak heeft als doel het bevorderen van de sociale competenties van deze kinderen.

Als PIT-coach werk je intensief samen met PIT-collega’s, basisscholen, kind en ouders, om vroegtijdig kinderen in beeld te krijgen die baat hebben bij de PIT-aanpak. Je analyseert de gezinssituatie en brengt de eventuele risicofactoren in kaart op basis van de beschikbare informatie. Je verzamelt informatie over de gezinssituatie middels huisbezoeken, contact met school en ketenpartners. Daarnaast leid je het minderjarige kind uit een gezin toe naar het door Universiteit Leiden uitgevoerde onderzoek op sociale leerbaarheid. Je zet de informatie uit het onderzoek en je omgevingsanalyse om tot een concreet plan van aanpak.

Lees meer

Straathoekwerker Jeugd

24 uur | Velsen

Als Straathoekwerker Jeugd werk je gebiedsgericht en benader je jongeren op een proactieve manier (presentiebenadering). Deze jongeren hebben problemen op verschillende gebieden in hun leven en zijn vaak in groepen aanwezig op straat of andere plekken in de wijk. Ze staan niet direct open voor hulp en begeleiding en de reguliere hulpverlening heeft deze jongeren onvoldoende in beeld. Jij leert ze kennen, bouwt vertrouwen op en ziet en gelooft in hun kansen. Het is jouw doel om deze jongeren te bereiken een begeleidingstraject te starten. Jij bent grotendeels de schakel tussen de jongeren en de reguliere hulpverlening, scholing of werk.

Lees meer

Ambulant Begeleider Herstartstudio’s en in de wijk

32 uur | Amsterdam Nieuw-West

Als Ambulant begeleider wakker jij de vlam aan bij jouw cliënten. Voor onze cliënten gaat dat over eigen verantwoordelijkheid willen nemen. Verantwoordelijkheid om andere invulling te geven aan hun leven. Daar start jullie samenwerking en het doel van de meeste cliënten; zo zelfstandig mogelijk functioneren en deel uitmaken van de maatschappij. Jouw coachende stijl en creativiteit is bepalend in dit traject van ontwikkeling en groei. Je gaat het niet voor ze doen, maar helpt hen het zelf te doen.

Lees meer

Ambulant Begeleider

Zwangerschapsvervanging 32 uur | Amsterdam Nieuw-West

Als Ambulant begeleider zet je je in voor jouw cliënten. Jouw cliënten zijn volwassenen met problemen op vaak verschillende levensgebieden voortkomend uit zowel psychiatrische problematiek, verslavingsproblemen, als verstandelijke beperkingen. Samen breng je in kaart wat de wensen en behoeften zijn van je cliënt en stel je een trajectplan/ondersteuningsplan op. Je coacht je cliënten om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren en deel uit te maken van de maatschappij. Je inspireert de cliënt om, waar dat kan, op een actieve wijze zelf verantwoordelijkheid te nemen. Je zorgt voor een goede onderlinge afstemming; met je collega’s op de voorzieningen, met behandelaars en andere betrokken hulpverleners of instanties. Jij bent voor de cliënt de belangenbehartiger en hij/zij kan met vragen en problemen bij jou terecht. Je bewaakt de voortgang van de begeleiding en bent er op gericht om condities te scheppen waarin de cliënt zijn doelen kan bereiken. Daarvoor ben je creatief, flexibel en zet je door. Je staat open voor vernieuwende oplossingsrichtingen, die soms kunnen komen vanuit een onverwachte invalshoek.

Lees meer

Medewerker Technische Dienst

36 uur | Amsterdam e.o,

Als medewerker Technische Dienst voer je onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit aan onze kantoren en onze locaties voor maatschappelijke opvang. Je bent een handige aanpakker, die van vele markten thuis is. Het betreft een arbeidsovereenkomst voor een periode van twaalf maanden met optie op verlenging.

Lees meer

Manager MBO jeugdteam Amsterdam

20-24 uur | Amsterdam

Wil jij werken voor het mbo Jeugdteam dat bijdraagt aan het aantal jongeren dat een diploma haalt en hen ondersteunt  in hun zelfstandig- en zelfredzaamheid zodat zij een betere start kunnen maken op de arbeidsmarkt en in de samenleving?

Als manager mbo Jeugdteams faciliteer je professionals van het mbo jeugdteam.  Je  signaleert en adresseert belemmeringen, verbetert samenwerkingen en je ziet en benut kansen.

Het mbo jeugdteam werkt samen met mbo-scholen  aan een optimale ondersteuning van de studenten en draagt daarmee ook bij aan het creëren van gelijke kansen.  Preventie, vroegtijdig signaleren, oplossingsgericht handelen en ‘samenwerken met’ zijn belangrijke begrippen in hun werkwijze.

Je bent gedreven in het continu inzichtelijk maken en wegen van de verschillende belangen tussen de belangrijkste stakeholders (gemeente Amsterdam, mbo’s, moederorganisaties en het mbo-jeugdteam) om uiteindelijk voor  studenten een zo optimaal mogelijke dienst te verlenen.

Lees meer

Stagiair Ambulant

16-32 uur | Amsterdam en omstreken

Als stagiair persoonlijk begeleider werk jij met volwassenen die jouw hulp en ondersteuning nodig hebben om toe te werken naar het behouden en vergroten van zelfregie en zelfredzaamheid. De onderliggende problematiek is uiteenlopend. Denk bijvoorbeeld aan problematiek zoals psychiatrische- psychosociale- en verslavingsproblematiek of een combinatie daarvan. Voor elke cliënt ben jij tussen de 1 à 2 uur per week aanwezig op zijn of haar woonplek en omgeving. Dit kan zijn in zijn of haar woning in de wijk of op één van onze 24-uurs locaties. Je werkt ambulant en organiseert je werkzaamheden en afspraken zo dat cliënten de begeleiding krijgen die ze nodig hebben Je bent flexibel in je werktijden; het is geen 9 to 5 job!

Lees meer

Stagiair Straathoekwerk

24-32 uur | Amsterdam en omstreken

Straathoekwerk is contact leggen en een vertrouwensband opbouwen met jongeren in hun eigen leefwereld. Deze jongeren hebben problemen op verschillende gebieden in hun leven en staan niet direct open voor hulp.

Het is een unieke aanpak waarbij wordt samengewerkt met andere organisaties in de wijk. De straathoekwerker is de schakel tussen de jongeren en reguliere hulpverlening.

Lees meer