VIA Lenteborrel 2023 is a wrap!

Op donderdag 1 juni hebben wij onze jaarlijkse VIA Lenteborrel weer mogen vieren samen met onze netwerkpartners.

Omdat VIA een verbindende rol heeft tussen de thuissituatie van de jongere, de wijk, school, zorg, ervaren we dagelijks hoe belangrijk een sterk netwerk is. We doen het echt samen in de stad: zorgen dat jongeren in een kwetsbare positie niet buiten de boot vallen en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Dankzij onze samenwerking hebben we in 2022 bijna 700 jongeren aangemeld gekregen. 42% hebben we begeleid naar werk, school of een leer/werk-traject en 32% toe geleid naar een passend zorgtraject. Een gezamenlijke prestatie om trots op te zijn!