Voor wie

Wij werken voor en met mensen: jongeren, jongvolwassenen, volwassenen en (één ouder) gezinnen. In situaties waarin zij het zelf niet meer redden, staan wij naast hen.

perMens is een welzijnsorganisatie in Amsterdam en is ook actief in Haarlem, Heemstede, Velsen, Zandvoort en Uithoorn. Samen met onze cliënten werken we aan wat nodig is om weer op eigen benen te staan. Lees hier meer over wat wij doen.

Jongeren en jongvolwassenen

We werken met jongeren en jongvolwassenen van 12 tot 27 jaar die hulp nodig hebben. Zij missen een dak boven hun hoofd of leven in een onveilige thuissituatie. Ze hebben het moeilijk op school, worstelen met verslaving of schulden. Jongeren met veel zorgen tegelijk.

Volwassenen

We werken met volwassenen die hulp nodig hebben. Deze mensen hebben geen thuis of missen een veilige plek. Vaak worstelen ze met verslaving, schulden, werkloosheid en spelen er psychische of sociale problemen.
We begeleiden ook volwassenen die zelfstandig wonen en meer structuur en regelmaat in hun leven willen en nodig hebben.

Gezinnen

We begeleiden gezinnen met of zonder een veilig thuis. Ze zoeken ondersteuning bij de opvoeding of worstelen met verslaving, schulden, psychische of sociale problemen.