We ondersteunen jongeren, volwassenen en gezinnen die door meerdere problemen vastlopen. Samen kijken we wat nodig is om het leven weer op de rit te krijgen.

Onze straathoekwerkers zoeken jongeren en volwassenen op die zelf niet om ondersteuning vragen, maar dit wel nodig hebben. Ze werken bijvoorbeeld op straat, in parken, bij sportscholen en in buurthuizen. Ook de inloop, de VIA-coaches en juridisch jongerencoaches zijn makkelijk voor iedereen bereikbaar.
Lees meer
Alle vacatures
Heb je geen dak boven je hoofd? Zoek je woonruimte met begeleiding? Bij perMens kun je terecht. We bieden verschillende woonvormen: van nachtopvang en begeleid wonen tot beschermd wonen en zelfstandig wonen. Met veel of wat minder begeleiding. Het is allemaal mogelijk. We kijken naar wat jij nodig hebt om stap voor stap weer voor jezelf te kunnen zorgen.
Lees meer
Alle vacatures
Of je nu zelfstandig woont of in een van onze woonlocaties, perMens biedt verschillende soorten begeleiding bij wonen aan. Van intensieve ondersteuning tot een vinger aan de pols. Van beschermd wonen tot begeleid wonen en ambulante ondersteuning.
Lees meer
Alle vacatures
Voelen dat je nodig bent. Onderdeel zijn van de samenleving. Een beetje structuur in je dag, voldoening en sociale contacten. Soms lukt dat niet vanzelf. Daarom bieden we verschillende vormen van dagbesteding. Met passende begeleiding, zodat iedereen mee kan doen.
Lees meer
Alle vacatures
Samenwerken is de sleutel van ons werk. Want door samenwerking boeken we resultaten. We doen dat met onze cliënten, bewoners en andere organisaties. Met bedrijven, stichtingen en gemeenten. Met het onderwijs, de zorg, de GGZ, de informele zorg en vrijwilligersorganisaties.
Lees meer
Alle vacatures