Visie Raad van toezicht

Werkvelden / Deelnemers / Clienten / Professionals / Expertisecentrum / Over perMens / Nieuws / Vacatures / Werken
perMens heeft als zorgorganisatie een duidelijke maatschappelijke positie en missie. De Raad van Toezicht draagt deze een warm hart toe en stelt deze positie ook centraal bij het toezicht houden.

Wij onderschrijven als Raad van Toezicht de principes van de ‘Governancecode Zorg’. Dit gaat om algemene waarden als integriteit, aanspreekbaarheid, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, professionaliteit, openheid en transparantie, maar ook om economische, bedrijfsmatige waarden als doelgerichtheid en doelmatigheid. Gezien de maatschappelijke positie van perMens, hechten we als Raad van Toezicht ook aan publieke waarden als rechtmatigheid, rechtszekerheid en rechtvaardigheid.

Onze waarden en normen krijgen vorm en invulling in een proces van constante dialoog en wederzijdse beïnvloeding. Dit zijn onze uitgangspunten:

  • Wij zetten de maatschappelijk doelstelling van perMens voorop in ons handelen.
  • Wij zijn betrokken bij de organisatie, maar houden toezicht op gepaste afstand.
  • Wij houden proactief toezicht: we denken mee met de bestuurder en kijken als sparringpartner vooruit, vanuit een blik op het heden en verleden.
  • We dragen medezeggenschap hoog in het vaandel en hechten grote waarde aan participatie en adviezen van de Centrale Raad (CR) en Ondernemingsraad (OR).
  • Wij bewaken een goede rolhygiëne: de Bestuurder, de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht hebben en spelen hun eigen, helder afgebakende rol. In elke fase van advies- of besluitvormingsprocessen zien we de unieke en waardevolle rol van iedere partner.
  • We communiceren open en met de juiste ‘tone of voice’. Want het is de toon die de muziek maakt. Onze interne en externe communicatie getuigt van een open aanspreekcultuur. We zijn eenduidig in de bedoeling, we communiceren gericht op samenwerking en gedeelde doelen enerzijds en met respect voor elkaars positie en rol in de samenwerking anderzijds.
  • Wij dragen bij aan een open cultuur waarin dilemma’s besproken worden. We bevorderen een sfeer waarin er geen angst is om te falen, waarin fouten gemeld en gecommuniceerd worden, zodat we er met zijn allen van kunnen leren.
  • We hechten waarde aan goed werkgeverschap. Zorgvuldigheid, vertrouwen, betrouwbaarheid en duidelijkheid zijn voor ons belangrijke uitgangspunten.
  • We willen op professionele, deskundige en zelfkritische wijze toezicht houden. We besteden aandacht aan de evaluaties van vergaderingen en bewaken de Raad van Toezicht als geheel, alsook de samenstelling en bijhorende selectieprocedures. We kijken scherp naar verschillende vormen van individuele en gezamenlijke deskundigheidsbevordering.
Ik zoek contact met iemand in:
Gerelateerde pagina's:
over perMens + werken bij - Missie kernwaarden / / css in advanced

Onze kernwaarden

We werken op basis van vier kernwaarden
Teams
perMens heeft als zorgorganisatie een duidelijke maatschappelijke positie en missie. De Raad van Toezicht draagt deze een warm hart toe en stelt deze positie ook centraal bij het toezicht houden.
Teamleden
Abdallah Mostafa
Straathoekwerker
MW gebiedsteam Noord
0610539892
Abdelhamid Ait Rkia
Teamleider
MW Uithoorn
0638688258
Abdelhamid Lkataui
Straathoekwerker
MW gebiedsteam Oost
0614013701
Abdellah Achaaoui
Straathoekwerker
MW gebiedsteam Noord
0628907049
Abdessamad Attahiri
Straathoekwerker
MW gebiedsteam Noord
0653525125
Abdullah el Bacha
Straathoekwerker Zuidoost
MW Veldwerk Amsterdam
0614013021
Abrahiem el Haouari
Teamleider
MW gebiedsteam Zuid
0643168488
Adil el Bacha
Straathoekwerker
MW gebiedsteam Centrum
0640875004
Ahlam Akachaou
Meidenstraathoekwerker
Ggebiedsteam Zuidoost
0631022118

In Visie Raad van toezicht vind je:

Locatie
Visie Raad van toezicht


Vacatures
Solliciteer direct voor
Visie Raad van toezicht!

CV

Motivatiebrief

Toegestane bestandtypen: pdf, doc, docx. Max. bestandsgrootte: 32mb

Je gegevens worden eenmalig verstuurd via e-mail naar de contactpersoon van deze vacature.

Gerelateerde nieuwsberichten:

Expertisecentrum

perMens expertisecentrum

Het expertisecentrum van perMens biedt trainingen, doet onderzoek, publiceert en zet maatschappelijke issues op de agenda.

Actieonderzoek door perMens

Bij perMens doen we veel actie-onderzoek, in en samen met de praktijk. De kennis die we opdoen geeft inzicht in sociale problematiek en draagt bij aan betere zorg en ondersteuning.

Met kennis uit onderzoek versterken we het professioneel handelen van medewerkers in het sociaal domein. Ook agenderen we maatschappelijke problemen én oplossingen.

Trainingen van perMens voor professionals

Trainingen geven we aan professionals in het sociaal domein en andere geïnteresseerden.

Expertise nodig?

Onze expertise delen we met lokale en landelijke overheid, met partners, professionals en publiek.

Zoek je een expert voor een lezing, interview of achtergrond- informatie? Heb je advies nodig over maatschappelijke issues? Zoek je een training?

Neem contact op.