PAja!

Werkvelden / Deelnemers / Clienten / Professionals / Expertisecentrum / Over perMens / Nieuws / Vacatures / Werken
Hoe goed doet perMens het? Wat gaat goed en wat kan beter? Dit onderzoeken cliënten in het cliënttevredenheidsonderzoek PAja!

Bij perMens voeren cliënten eens per twee jaar zelf een tevredenheidsonderzoek uit. Ze bedenken de vragen, ze interviewen cliënten, zoals bewoners en deelnemers, en presenteren het onderzoeksrapport aan de leidinggevende, medewerkers en medebewoners. Ze krijgen hierbij hulp van professionele ondersteuners.

Zijn er verbeterpunten? Dan heeft de leidinggevende twee maanden de tijd om te laten zien dat de verbeterpunten goed worden opgepakt. Is dat het geval, dan ontvangt de locatie het tevredenheidscertifcaat PAja!

De methode PAja!

Met PAja! brengen cliënten (on)tevredenheid in kaart en verzamelen ze suggesties voor verbetering. De methode stimuleert het gesprek tussen bewoners, medewerkers en de organisatie.

PAja!-deelnemers doen en leren veel:

  • Ze denken als co-onderzoekers mee over de praktische aanpak van het onderzoek: welke methoden werken, wie moet er geïnterviewd worden, welke vragen en thema’s moeten aan bod komen?
  • Ze interviewen medebewoners of bezoekers en delen de uitkomsten.
  • Ze bespreken verbeterpunten én sterke kanten met medewerkers en leidinggevenden.
  • Ze evalueren de verbeterpunten.

PAja! is onmisbaar is in het verbeteren van de kwaliteit van perMens. Bewoners en deelnemers hebben meer regie over de locaties en begeleiding en de organisatie profiteert van hun input.

Geschiedenis van PAja!

De methode PAja! is van origine een methode waarmee bewoners hun woonlocatie onderzoeken, beoordelen en mede verbeteren. PAja! ontstond in 2008 toen thuisloze jongeren op een van onze woonlocaties meer zeggenschap kregen over het reilen en zeilen op de locatie.

Inmiddels wordt de methode in de hele organisatie en zelfs in steden buiten Amsterdam toegepast.

Groepsgesprekken

Soms kunnen we geen PAja! organiseren, zoals met de jongeren die we in de wijken ontmoeten. Hen nodigen we uit voor een groepsgesprek over een actueel thema. Ook hier wordt door de leidinggevende serieus naar geluisterd. De leidinggevende onderneemt actie op de zaken die jongeren in de groepsgesprekken naar voren brengen.

Meer weten?

Op de website van kennisinstituut Movisie vind je een uitgebreide beschrijving van de methode PAja!

Ik zoek contact met iemand in:
Gerelateerde pagina's:
over perMens + werken bij - Missie kernwaarden / / css in advanced

Onze kernwaarden

We werken op basis van vier kernwaarden
Teams
Hoe goed doet perMens het? Wat gaat goed en wat kan beter? Dit onderzoeken cliënten in het cliënttevredenheidsonderzoek PAja!
Teamleden
Abdallah Mostafa
Straathoekwerker
MW gebiedsteam Noord
0610539892
Abdelhamid Ait Rkia
Teamleider
MW Uithoorn
0638688258
Abdelhamid Lkataui
Straathoekwerker
MW gebiedsteam Oost
0614013701
Abdellah Achaaoui
Straathoekwerker
MW gebiedsteam Noord
0628907049
Abdessamad Attahiri
Straathoekwerker
MW gebiedsteam Noord
0653525125
Abdullah el Bacha
Straathoekwerker Zuidoost
MW Veldwerk Amsterdam
0614013021
Abrahiem el Haouari
Teamleider
MW gebiedsteam Zuid
0643168488
Adil el Bacha
Straathoekwerker
MW gebiedsteam Centrum
0640875004
Ahlam Akachaou
Meidenstraathoekwerker
Gebiedsteam Zuidoost
0631022118

In PAja! vind je:

Locatie
PAja!


Vacatures
Solliciteer direct voor
PAja!!

CV

Motivatiebrief

Toegestane bestandtypen: pdf, doc, docx. Max. bestandsgrootte: 32mb

Je gegevens worden eenmalig verstuurd via e-mail naar de contactpersoon van deze vacature.

Gerelateerde nieuwsberichten:

Expertisecentrum

perMens expertisecentrum

Het expertisecentrum van perMens biedt trainingen, doet onderzoek, publiceert en zet maatschappelijke issues op de agenda.

Actieonderzoek door perMens

Bij perMens doen we veel actie-onderzoek, in en samen met de praktijk. De kennis die we opdoen geeft inzicht in sociale problematiek en draagt bij aan betere zorg en ondersteuning.

Met kennis uit onderzoek versterken we het professioneel handelen van medewerkers in het sociaal domein. Ook agenderen we maatschappelijke problemen én oplossingen.

Trainingen van perMens voor professionals

Trainingen geven we aan professionals in het sociaal domein en andere geïnteresseerden.

Expertise nodig?

Onze expertise delen we met lokale en landelijke overheid, met partners, professionals en publiek.

Zoek je een expert voor een lezing, interview of achtergrond- informatie? Heb je advies nodig over maatschappelijke issues? Zoek je een training?

Neem contact op.