VIA: Verbindende Integrale Aanpak

VIA biedt begeleiding aan jongeren tussen de 18 en 27 jaar die door een veelvoud aan problematiek niet meer naar school of werk gaan, of dreigen uit te vallen. We ondersteunen hen integraal op alle leefgebieden, zoals bij schulden, psychische problemen en dak- en thuisloosheid. Hierbij werken we intensief samen met al onze netwerkpartners in de wijk, waaronder WPI Jongerenpunten, scholen en Buurtteams. VIA werkt vanuit alle stadsdelen.

Wil je sparren over een casus of meer informatie over VIA? Neem dan contact op met een van de VIA coaches uit jouw stadsdeel of bel met de vakinhoudelijk coördinator VIA. Aanmeldingen pakken we binnen een week op.

Wat is VIA?

 • Intensieve begeleiding en coaching op basis van de vraag van de jongere
 • Uitgebreide kennis van de doelgroep en hun leefwereld
 • Expertise op het gebied van wonen, zorg, arbeid en scholing
 • Een wijkgerichte, laagdrempelige en outreachende aanpak
 • Aanmelding zonder verwijzing of indicatie en geen wachtlijst

VIA is er voor jongeren die:

 • Zijn uitgevallen op school/werk of dreigen dat te doen
 • Problemen hebben op meerdere leefgebieden
 • Nog onvoldoende begeleiding krijgen of daar niet aankomen
 • Open staan voor hulp en daar zelf een bijdrage aan te leveren
 • Tussen de 18 en 27 jaar oud zijn
 • (regio)binding hebben met Amsterdam

Werkwijze

Netwerkpartners melden jongeren bij VIA aan via ons online aanmeldformulier. Jongeren kunnen ook zichzelf aanmelden. We leggen vervolgens laagdrempelig contact en door praktische hand-in-hand begeleiding activeren we hen richting school, werk en/of zorg.

Met een coachende aanpak dagen we hen uit om doelen te stellen en stappen te zetten. We gaan uit van wat de jongeren zelf in huis hebben: hun eigen kracht, netwerk en motivatie. We spreken met hen af op plekken waar ze zich veilig voelen. De VIA-coaches komen ook op huisbezoek en waar nodig gaan ze mee naar afspraken. De VIA-coach begeleidt zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig.

Contact

Als je wil sparren over een aanmelding, neem dan contact op met de VIA collega uit het stadsdeel waar de jongere verblijft.

Voor vragen over samenwerking of nieuwe projecten, neem contact op met Anna Honigh, vakinhoudelijk coördinator VIA, tel: 06-14013525.

Centrum
Francisco TobarCentrum06-10181800
Lianne BrouwerCentrum06-40701428
Charity SaidCentrum06-31022073
Aouatif TamachtCentrum06-31022089
Oost
Francisco TobarOost06-10181800
Lianne BrouwerOost06-40701428
Charity SaidOost06-31022073
Aouatif TamachtOost06-31022089
West
Duska RodicWest06-46391382
Brit ZwakmanWest06-48464874
Nieuw-West
Stanley WaldenNieuw-West06-14013483
Jaouad BounouNieuw-West06-14013488
Noord
Eva van GorcumNoord06-38567863
Esmée KoenNoord06-36194684
Linde de la PorteNoord06-14013521
Zuid
Geoffrey JansenZuid06-14013333
Shewit SolomonZuid06-36174031
Zuidoost
Esmeralda DeekmanZuidoost06-40814778
Alex StatiaZuidoost06-14013458
Luciano OlzZuidoost06-14013674
Vakinhoudelijk Coördinator VIA
Anna Honigh06-14013525
Lifestyle coaches sociale firma’s
Corinne van VlietRambler06-52013887