Laatste nieuws

Jeffrey (49) is bestuurslid van de centrale medezeggenschapsraad (CMV)

Jeffrey (49) is bestuurslid van de centrale medezeggenschapsraad (CMV). Vol trots vertelt hij over de belangrijke rol van deze raad. “We hebben gelijkwaardige gesprekken met de raad van bestuur, daar ben ik best trots op.”

OpAdem

Onderzoekspilot OpAdem biedt tijdelijke opvang en begeleiding aan jongvolwassen vrouwen met problematiek rondom seksuele intimidatie, seksueel geweld en (dreigende) dak- en thuisloosheid. OpAdem loopt tot 1 juli 2023. Klik hier voor meer informatie.

‘Jongeren willen gehoord worden’

Bijzondere beroepen: De Juridisch Jongeren Coach In het sociaal domein zijn ontzettend veel in het oog springende functies te vinden. In deze serie zetten we die bijzondere beroepen in de spotlight. Dit keer: de Juridisch Jongeren Coach, die jongeren op weg helpt met zowel sociale als juridische vraagstukken. ‘We willen jongeren zo laagdrempelig mogelijk helpen.’ […]