Begeleiding kinderen (PIT)

Werkvelden / Deelnemers / Clienten / Professionals / Expertisecentrum / Over perMens / Nieuws / Vacatures / Werken
Loopt uw kind vast op school, waarbij er zorgen over zijn of haar gedrag? Het Preventief Interventie Team (PIT) in Haarlem kan mogelijk helpen.

De coaches van het PIT-team zijn er voor kinderen van 5,5 tot en met 12 jaar. Ze werken samen met verschillende basisscholen in Haarlem. Wilt u weten of PIT op de school van uw kind aangeboden wordt? Vraag het bij de leerkracht na.

We zien vaak dat kinderen zorgelijk gedrag uit onmacht laten zien. Bij zorgelijk gedrag kunt u denken aan snel boos worden, vaak ruzie maken en/of grenzen en schoolregels overtreden. Vaak laten kinderen dit gedrag zien omdat het hen niet lukt om hun gevoelens op een andere manier te uiten en/of op een prettige manier contact met anderen te leggen.

Wij helpen kinderen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen, op school en thuis. Zodat zij weer lekker in hun vel zitten, weten wie ze zijn en wat ze zelf kunnen. En zodat ze leren hoe je op een prettige manier in contact kan blijven met anderen.

Wat doet het PIT?

De PIT-coach gaat graag met u als ouder/verzorger en de school in gesprek om uw kind beter te leren kennen. U kent uw kind tenslotte het beste. De PIT-coach praat ook met leerkrachten en soms ook met andere mensen uit de omgeving van uw kind. Dit wordt altijd in overleg met u gedaan.

De gesprekken gaan over de sterke kanten van uw kind en over kanten die uw kind nog kan ontwikkelen.

Kind op school achter laptop

Gedrag beter begrijpen

We willen graag begrijpen waarom uw kind bepaald gedrag laat zien. Als we weten waar bepaald gedrag vandaan komt en waarom uw kind dat laat zien, dan kunt u, maar ook de school en anderen uit de omgeving, uw kind beter ondersteunen.

Het PIT werkt samen met onderzoekers van de Universiteit Leiden om meer te weten te komen over uw kind. De onderzoekers voeren een onderzoek naar sociale leerbaarheid uit. Met dit onderzoek kijken zij naar wat uw kind nodig heeft om het beste uit zichzelf te halen. Ze kijken naar de sterke kanten van uw kind en naar de kanten waarin uw kind nog kan groeien.

Onderzoek

Het onderzoek is op school en wordt verspreid over 2 of 3 schooldagen. Er wordt geen diagnose gesteld.

De volgende onderwerpen worden onderzocht:

  • In hoeverre begrijpt uw kind de wereld om zich heen?
  • Kan uw kind zich inleven in anderen?
  • Herkent uw kind emoties?
  • Welke sociale regels en normen en waarden kent uw kind?
  • Hoe kijkt uw kind naar zichzelf?
  • Lukt het uw kind om zijn of haar gedrag aan te passen?

Plan van aanpak

Met de informatie uit de gesprekken en de resultaten van het onderzoek maken de PIT-coaches samen met u, de leerkrachten en andere nauw betrokkenen een plan van aanpak.

In dit plan staat wat uw kind nodig heeft en hoe de school en ouders/verzorgers goed kunnen aansluiten bij wat uw kind nodig heeft. PIT-coaches kunnen ook andere hulp inschakelen. Dat gebeurt altijd in overleg met u.

Het PIT deelt geen informatie over uw kind met andere partijen, zonder toestemming van de ouder(s) of verzorger(s).

Hoe lang duurt de hulp van het PIT?

Gemiddeld is het PIT anderhalf tot twee jaar bij u en uw kind betrokken.

Waar wordt de PIT-aanpak aangeboden?

PIT Haarlem werkt samen met verschillende scholen in Haarlem. Op dit moment werk het PIT-team in de stadsdelen Haarlem-Noord, Haarlem-Oost en Schalkwijk. We werken op dit moment aan samenwerkingen op basisscholen in andere delen van Haarlem.

Wilt u weten of de PIT-aanpak op de basisschool van uw kind aangeboden wordt? Vraag het na bij de school van uw kind.

De PIT-aanpak in Haarlem komt voort uit een samenwerking met de Gemeente Haarlem, PIT Amsterdam en Universiteit Leiden. Het PIT is in Haarlem ondergebracht bij stichting perMens.

Ik wil contact met het PIT-team

Denkt u dat de PIT-aanpak uw kind kan helpen? Woont u in Haarlem? Neem dan contact op met de leerkracht van uw kind. De aanmelding voor PIT verloopt via de basisschool van uw kind.

Meer informatie over het PIT

Bekijk de folder van het Preventief Interventie Team (PIT) in Haarlem.

Ik zoek contact met iemand in:
Gerelateerde pagina's:
over perMens + werken bij - Missie kernwaarden / / css in advanced

Onze kernwaarden

We werken op basis van vier kernwaarden
Teams
Loopt uw kind vast op school, waarbij er zorgen over zijn of haar gedrag? Het Preventief Interventie Team (PIT) in Haarlem kan mogelijk helpen.
Teamleden
Abdallah Mostafa
Straathoekwerker
MW gebiedsteam Noord
0610539892
Abdelhamid Ait Rkia
Teamleider
MW Uithoorn
0638688258
Abdelhamid Lkataui
Straathoekwerker
MW gebiedsteam Oost
0614013701
Abdellah Achaaoui
Straathoekwerker
MW gebiedsteam Noord
0628907049
Abdessamad Attahiri
Straathoekwerker
MW gebiedsteam Noord
0653525125
Abdullah el Bacha
Straathoekwerker Zuidoost
MW Veldwerk Amsterdam
0614013021
Abrahiem el Haouari
Teamleider
MW gebiedsteam Zuid
0643168488
Adil el Bacha
Straathoekwerker
MW gebiedsteam Centrum
0640875004
Ahlam Akachaou
Meidenstraathoekwerker
Ggebiedsteam Zuidoost
0631022118

In Begeleiding kinderen (PIT) vind je:

Locatie
Begeleiding kinderen (PIT)


Vacatures
Solliciteer direct voor
Begeleiding kinderen (PIT)!

CV

Motivatiebrief

Toegestane bestandtypen: pdf, doc, docx. Max. bestandsgrootte: 32mb

Je gegevens worden eenmalig verstuurd via e-mail naar de contactpersoon van deze vacature.

Gerelateerde nieuwsberichten:

Groep kinderen

21 november 2023

‘Samen kijken we per kind: wie pakt welke rol?’

Expertisecentrum

perMens expertisecentrum

Het expertisecentrum van perMens biedt trainingen, doet onderzoek, publiceert en zet maatschappelijke issues op de agenda.

Actieonderzoek door perMens

Bij perMens doen we veel actie-onderzoek, in en samen met de praktijk. De kennis die we opdoen geeft inzicht in sociale problematiek en draagt bij aan betere zorg en ondersteuning.

Met kennis uit onderzoek versterken we het professioneel handelen van medewerkers in het sociaal domein. Ook agenderen we maatschappelijke problemen én oplossingen.

Trainingen van perMens voor professionals

Trainingen geven we aan professionals in het sociaal domein en andere geïnteresseerden.

Expertise nodig?

Onze expertise delen we met lokale en landelijke overheid, met partners, professionals en publiek.

Zoek je een expert voor een lezing, interview of achtergrond- informatie? Heb je advies nodig over maatschappelijke issues? Zoek je een training?

Neem contact op.